Изискванията за ред, безопасност и хигиена в магазини BERG

Уважаеми Клиенти,

Предварително се извиняваме за неудобството, което Ви причинява редът за безопасност и хигиена, въведен в магазини BERG, като предпазна и превантивна мярка срещу нежелано заразяване. Уверяваме Ви, че всички наши служители спазват стриктно висока лична и колективна хигиена и Ви гарантират безопасен и доколкото е възможно - приятен престой в нашите магазини.

Убедени сме, че само добрата дисциплина, самоконтрол  и съпричастност ще ни приближат към нашата обща цел, и ще съкратят времетраенето на изброените по-долу мерки.

Благодарим за разбирането.

Термокс ЕООД / BERG

Молим Ви, предварително да се запознаете с правилата и условията за посещение на магазини BERG в условията на пандемия и извънредно положение в страната.

  • От днес - 16.03.2020г. магазин BERG работи с нормално работно време, но с намален персонал и стриктни правила за безопасност.
  • В магазина се допуска по един клиент или семейство, но не повече от двама души заедно. Ако в магазина вече има клиент, то следващият трябва да изчака извън магазина. Когато клиентът излезе и бъде извършена задължителната дезинфекция, следващия ще бъде поканен да влезе.
  • При влизане в магазина клиентите задължително трябва да дезинфекцират ръцете си с наличния специален гел.
  • Ако клиент проявява забележими симптоми на неразположение, кашлица и др., той не се допуска в магазина, а ако вече е влязъл, той трябва да напусне магазина.
  • Всички клиенти, намирайки се в магазина трябва да спазват безопасна дистанция от обслужващия ги служител.
  • Всички мостри и изложени стоки трябва да бъдат докосвани само и единствено от обслужващия служител. Служителите са готови да извадят и покажат всяка мостра или стока при заявено желание от страна на клиента.
  • Доставките и монтажите на продуктите на BERG се извършват от служители, снабдени с надеждни предпазни маски, ръкавици и дезинфектанти и предварително инструктирани за спазване на максимални мерки за безопасност.
  • При доставка или монтаж клиентите трябва да осигурят безопасни условия на доставчика или монтажника, като спазват дистанция и хигиена.
  • Ако клиент желае да отложи доставка или монтаж, той трябва да се обади своевременно в магазина.

Екипът на BERG  Ви благодари за разбирането и съдействието, и Ви пожелава здраве и дълголетие.